معرفی دانشکده

   

 

 

نظر به اهداف و رسالت دانشگاه، دانشکده علوم انسانی از جایگاه و اهمیت ویژه ای برخوردار است. این دانشکده از حیث دانشجو بزرگ ترین دانشکده دانشگاه محسوب می شود و در حال حاضر بیش از نیمی از ظرفیت دانشجویی دانشگاه را به خود اختصاص داده است. در این دانشکده هم اکنون 7 گروه آموزشی ارشد  و 9 گروه آموزشی کارشناسی و 3 گروه آموزشی کاردانی به فعالیت آموزشی و تحقیقاتی اشتغال دارند. تعداد اعضای هیات علمی این دانشکده 31 نفر می باشد تعداد دانشجویان مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 93-94در مقطع ارشد 1178 نفر و در مقاطع دیگر 1335 نفر می باشند.